اولین فروشگاه اینترنتی پاکت و کاغذگروه اخوان کاغذ ،بزرگترین تهیه و توزیع کننده کاغذهای صنعتی  ، بسته بندی و تحریر بازدید شما را از این سایت گرامی میدارد.
این گروه ابتدا به صورت سنتی فعالیت خود را از حدود دهه پنجاه هجری شمسی در عرضه صنایع سلولزی و بسته بندی  آغاز نمود
و به صورت نسل به نسل این حرفه را تا کنون منتقل نموده